Vítejte na stránkách věnovaných hanychovskému kostelu a projektu „Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití“ spolufinancovanému Evropskou uniíLíbí se Vám náš projekt? Dejte o něm vědět i svým známým!

Obecně

Projekt "Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití" byl z 85% financován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celkový rozpočet projektu: 9.745.232,- Kč

Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 8.283.448,- Kč

Spoluúčast příjemce dotace: 1.461.784,- Kč

Zahájení stavebních prací: srpen 2013

Dokončení stavebních prací: prosinec 2013

Zhotovitel stavební části projektu: GALLOS s. r. o.

Webové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod naleznete zde: www.rada-severovychod.cz

 

Co všechno projekt zahrnoval?

Předmětem projektu byla rekonstrukce a revitalizace objektu kostela sv. Bonifáce v Liberci za účelem zpřístupnění a zatraktivnění věže a stávajícího památkového objektu pro širší okruh občanů, kteří jej mohou využívat pro kulturní a volnočasové aktivity.

Rekonstrukce objektu zahrnovala rekonstrukci střechy a vnějších povrchů včetně klempířských prvků  a ocelových konstrukcí (mříží), výměnu a repasi výplní otvorů, rekonstrukce interiéru včetně kompletní výměny podlah, provedení nových rozvodů elektroinstalace, ústředního topení, domovního rozvodu plynu v kostele včetně dodávky plynového kondenzačního kotle. Byly provedeny nové dělící skleněné stěny a skleněné zábradlí v okenních prostorech. V rámci rekonstrukce byla rovněž restaurována stávající ocelová konstrukce zvonice a věžové hodiny, revitalizována byla též všechna schodiště.

Projekt vyřešil i přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace do kostela, včetně vybudování parkovacího stání s bezbariérovým přístupem z chodníku v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb.

O možnostech, jak projekt finančně podpořit, se více dozvíte zde.