Vítejte na stránkách věnovaných hanychovskému kostelu a projektu „Regenerace a revitalizace kostela sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití“ spolufinancovanému Evropskou uniíAkce v říjnu

31.10.2014 00:00

Vážení přátelé, zde naleznete přehled akcí konaných v kostele sv. Bonifáce v průběhu října: plakat akci říjen.pdf

Novinkou v hanychovském kostele jsou pravidelné adorace (od latinského slova "adorare" - klanět se, zbožně uctívat, apod.), které budou od 7. 10. 2014 probíhat vždy první úterý v měsíci po mši sv. (tj. od 17:30h). Při adoracích budeme mít možnost se společně pomodlit, zazpívat za doprovodu kytary (a případně i jiných nástrojů), ale i se ztišit. Nebo jen tak sedět a dívat se na Ježíše Krista, přítomného v proměněné hostii. Adorace nám pomáhá navazovat a prohlubovat přátelský vztah s Bohem. Bohem, který nás má rád a kterému záleží na každém z nás.

Všechny srdečně zveme!